Naudojimosi tvarka

Aktuali versija, taikoma nuo 2022-08-01

Sportmine.lt (toliau – „Svetainė“) administruoja ir valdo MB Telaris, juridinio asmens kodas 305668106, buveinės adresas Levidonių g. 2-2, LT-11311, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – „Sportmine“).

Kiekvienas Naudotojas, prieš užsiregistruodamas Svetainėje, privalo susipažinti su šia SPORTMINE naudojimosi tvarka (toliau – „Tvarka“), Privatumo politika bei Slapukų politika. Naudotojui susipažinus su Tvarka, Privatumo politika bei Sportmine slapukų politika, laikoma, jog Jus bei Sportmine sudarė teisinį bei įpareigojantį susitarimą, kuriuo Jums sukuriama prieiga prie Svetainės bei naudojimosi ja, bei šalys įsipareigoja laikytis nustatytų reikalavimų. 

Paskyros Svetainėje registracijos metu Jums iššoks pranešimas, kuriuo bus prašoma susipažinti su Tvarka ir/ar kitomis Svetainėje taikomomis taisyklėmis. Norėdami patvirtinti, kad jas perskaitėte, ir atitinkamai susikurti savo Sportmine.lt paskyrą, pritarkite Tvarkai. 

 

1. SĄVOKOS

SvetainėSportmine.lt interneto svetainė, kuri apima Svetainės teikiamas funkcijas, paslaugas bei visą Sportmine.lt teikiamą informaciją bei tūrinį.
PirkėjasBet kuris Svetainėje prisiregistravęs bei Paskyrą turintis Naudotojas, kuris perka ar ketina pirkti Prekę ar Prekes Svetainėje
Pardavėjas Svetainės Naudotojas, Svetainėje įkėlęs bent vienos Prekės skelbimą, kuris buvo patalpintas Prekių kataloge.
Mygtukas „Įkelti skelbimą“Mygtukas, rodomas kiekviename Svetainės puslapyje viršutinėje Svetainės juostoje, kuri leidžia Naudotojui pradėti Prekės skelbimo įkėlimo procedūrą.
Prekių katalogas Svetainėje esantis elektroninis Prekių katalogas, kuriame talpinamos Pardavėjų įkeliamos Prekės Svetainėje bei kurios yra suskirstomos pagal atitinkamai Prekei priskirtą Prekės kategoriją.
Prekė ar Prekės Sporto prekės ar su sportu susijusios prekės, kurios įkeliamos Svetainėje bei talpinamos Prekių kataloge.
Žinutės Svetainės Naudotojų tarpusavio siunčiamos žinutės per Svetainėje esančią susirašinėjimo sistemą.
Privatumo politika Svetainėje viešinama privatumo politika, kurios tikslas informuoti apie duomenų valdytojo užtikrinamą asmens duomenų subjektų privatumo apsaugą, išaiškinti kaip saugomi asmens duomenys ir padėti suprasti, kaip ir kokie asmens duomenys tvarkomi, kokios yra asmens duomenų subjektų teisės bei jų įgyvendinimo būdai.
Tvarka Teisiškai įpareigojantis susitarimas tarp Sportmine ir Naudotojo kaip nurodyta Tvarkos pradžioje.
KainaSudaromo Sandorio visa kaina, kurią sumoka Pardavėjui Pirkėjas.
Sandoris Svetainės Naudotojų tarpusavyje sudaromas susitarimas/sandoris, kuriuo šalys susitaria, jog vieno Naudotojo (Pardavėjo) nuosavybės teisė į atitinkamą Prekė pereina kitam Naudotojui (Pirkėjui), o Pirkėjas už tai sumoka Prekės kainą.
Naudotojas Asmuo, kuris Tvarkos nustatyta tvarka Svetainėje sukūrė Paskyrą.
PaskyraNaudojus prisiregistravus Svetainėje Naudotojui sukurta jo asmeninė Svetainės paskyra.
Svetainės lankytojas 

Asmuo, kuris lankosi Svetainėje, tačiau Tvarkos nustatyta tvarka nėra prisiregistravęs Svetainėje bei sukūręs Paskyros.

 

 

 

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Asmuo, sutikęs su Tvarka bei joje nustatytais reikalavimai, turės teisę prisiregistruoti Svetainėje, susikurti savo Paskyrą bei tapti Svetainės Naudotoju, kaip jis apibrėžtas Tvarkos Sąvokų skiltyje. Tik asmeniui tapus Svetainės Naudotojui asmuo galės pilnai naudoti Svetainės suteikiamomis paslaugomis, funkcijomis ir kt., pirkti bei parduoti Prekes. Asmeniui nesutikus su Tvarka, asmuo negalės naudotis Svetaine, net ir Svetainės lankytojo teisėmis.

2.2. Svetaine turi teisę naudoti asmenys, kurie yra ne jaunesni nei aštuoniolikos metų. Už jaunesnius nei aštuoniolikos metų asmenis paskyrą jų vardu gali sukurti asmens tėvai arba globėjai, tačiau registravimosi Svetainėje metu, patvirtindami bei sutikdami su Tvarkos reikalavimais, tokio asmens tėvai/globėjai patvirtina, kad Svetaine gali naudoti tik ne jaunesni nei aštuoniolikos metų amžiaus asmenys bei tokio asmens tėvai/globėjai prisiima visišką atsakomybę už nepilnamečio naudojimąsi Svetaine. Besinaudojant Svetaine Naudotojas pareiškia ir garantuoja, jog yra ne jaunesnis nei aštuoniolikos metų amžiaus (išskyrus jei Naudotojo paskyra yra sukurta jaunesnio nei aštuoniolikos metų amžiaus asmens tėvų ar globėjų asmens vardu) bei įsipareigoja laikytis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryto susitarimo dėl Prekės įsigijimo, taip pat pareiškia ir garantuoja, jog laikysis Tvarkos taisyklių.

2.3. Sportmine nedalyvauja Sandorio sudaryme tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, nėra jokio Sandorio šalis, todėl Sandoris sudaromas išimtinai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo bei Sportmine neprisiima jokios atsakomybės dėl tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaromo Sandorio.

2.4. Tam, kad asmuo galėtų naudotis Svetainėje siūlomomis paslaugomis, funkcionalumu, pirkti ar parduoti Prekes ir/ar naudotis kitomis Svetainės siūlomomis galimybėmis, asmuo pirmiausia turėtų susikurti Naudotojo Paskyrą. Paskyrą asmuo gali susikurti prisiregistruodamas Svetainėje, patvirtindamas jau susipažino su Tvarka, Privatumo politika, Slapukų politika bei kitais Svetainėje taikomais reikalavimais, ir pateikdamas prašomą informaciją Paskyros sukūrimui. Prašoma nurodyti informacija turi būti teisinga, aktuali bei tiksli. Registracijos metu nurodyta asmens informacija bus naudojama, tvarkoma ir/ar saugoma Privatumo politikoje nurodytais tikslais bei būdais.

2.5. Asmeniui neprisiregistravus Svetainėje bei nesukūrus Paskyros, asmuo netaps Svetainės Naudotoju, bei Svetainės bus Svetainės lankytoju, kuris turės ribotą galimybę naudotis Svetainės paslaugomis bei funkcionalumu, galės tik pasinaudoti Prekių paieškos bei peržiūros Svetainėje funkcijomis, susipažinti su Svetainėje skelbiamu informaciniu turiniu, tačiau negalės įkelti Prekės skelbimą, pirkti ir/ar parduoti Prekes bei naudotis kitomis Naudotojui suteikiamomis paslaugomis bei funkcionalumu.

2.6. Sportmine turi teisę vienašališkai atlikti šios Tvarkos pakeitimus: siekiant įgyvendinti vartotojų apsaugos agentūros, kompetentingų institucijų, galiojančių ir/ar priimamų teisės aktų reikalavimus; siekiant atlikti redakcinio pobūdžio pakeitimus nekeičiant Tvarkos esmės; siekiant išvengti ir/ar užkirsti kelią bet kokią žalai, grėsmei atsirasti ir/ar užtikrinti saugumą; siekiant atlikti Svetainės patobulinimus, įvedant naujus Svetainės funkcionalumus, savybes, paslaugas ar galimybes; siekiant pritaikyti Svetainę pagal rinkos/sektoriaus praktikos pokyčiu.

2.7. Apie atliekamus Tvarkos pakeitimus 2.6. p. nurodytais atvejais Sportmine informuos Naudotoją prieš 20 kalendorinių dienų iki tokių pakeitimų įsigaliojimo. Naudotojas turi teisę nesutikti su nurodytais pakeitimais per 20 kalendorinių dienų nuo tokio pranešimo apie atliekamus Tvarkos pakeitimus gavimo dienos, tačiau tokiu atveju Sportmine turi teisę apriboti Naudotojo Paskyrą ir/ar galimybę naudotis Svetaine iki kol Naudotojas pritars atitinkamiems Tvarkos pakeitimams. Atlikti Tvarkos pakeitimai gali įsigalioti ir anksčiau nei per šiame punkte nurodytą terminą jei tokį pakeitimą būtina įgyvendinti nedelsiant pagal privalomus vartotojų apsaugos agentūros, kompetentingų institucijų, galiojančių ir/ar priimamų teisės aktų reikalavimus ar siekiant išvengti ir/ar užkirsti kelią bet kokią žalai, grėsmei atsirasti ir/ar užtikrinti saugumą. Tuo atveju jei Naudotojui atlikti Tvarkos pakeitimai yra nepriimtini, Naudotojas turi teisę bet kada nutraukti santykius su Sportmine be jokių neigiamų pasekmių.

2.8. Įsigaliojus Tvarkos pakeitimams 2.7. p. nustatyta tvarka Naudotojas galės toliau naudoti Svetaine, vadovaujantis atliktais Tvarkos pakeitimais, kurių taikymas yra nukreiptas tik į ateitį, t.y. Tvarkos pakeitimai negalės būti taikomi atgaline tvarka.

2.9. Sportmine turi teisę atlikti Naudotojų Paskyrų patikrą, siekiant užtikrinti Naudotojų, Naudotojų Paskyrų saugumą. Šiuo tikslu Sportmine turi teisę paprašyti Naudotojo pateikti papildomos informacijos, atsakyti į pateiktus klausimus, patikrinti Naudotojo el. paštą bei telefono numerį, siekiant įsitikinti, jog Naudotojo Paskyra naudojasi būtent tas asmuo, kuris ja sukūrė bei ja faktiškai naudojasi.

3. SKELBIMŲ ĮKĖLIMAS BEI PREKIŲ PARDAVIMAS-PIRKIMAS

3.1. Prekės skelbimo įkėlimas į Svetainę atliekamas paspaudus mygtuką „Įkelti skelbimą“. Skelbimo įkėlimo lange Naudotojas turi supildyti Prekės duomenis, t.y. pasirinkti Prekės kategoriją pagal išskleidžiamą kategorijų sąrašą, pateikti Prekės trumpą aprašymą (jei Prekės trūkumas, defektas nėra akivaizdžiai matomas iš nuotraukos, o yra paslėptas, tokį trūkumą/defektą Naudotojas turi nurodyti Prekės aprašyme), nurodyti (jei taikoma) Prekės dydžius, matmenis ir kt., nurodyti Prekės kainą, įkelti bent vieną Prekės nuotrauką. Draudžiama įkelti kitas internetinėje erdvėje rastas Prekių nuotraukas ir/ar panašių Prekių nuotraukas. Įkeliama nuotrauka turi būti tos Prekės, kurią faktiškai ir ketinama parduoti, nuotrauka turi būti kokybiška bei atspindėti realią Prekės išvaizdą ir kokybę, įskaitant trūkumus, defektus ir pnš.. Privalomi reikalavimai Prekei: įkeliama Prekė privalo atitikti vienai iš prekių kategorijų, kurią leidžiama pasirinkti; Naudotojas, ketinantis įkeltį Prekės skelbimą privalo turėti nuosavybės teisę į ketinamą parduoti Prekę; Prekės pardavimas, naudojimas ar disponavimas negali pažeisti kitų trečiųjų šalių teisių, bet kokias intelektinės nuosavybės teises, neturi pažeisti jokių teisės aktų reikalavimų; Prekė turi būti saugi naudojimui; draudžiama įkelti bet kokiu būdu padirbtą Prekę; draudžiama įkelti Prekę, kuri įprastai pardavinėjama kitose svetainėse įsigyjant mažavertes prekes; Prekė turi atitikti įprastus rinkoje taikomus prekei reikalavimus, nebent yra sutarta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo kitaip. Naudotojas, įkeldamas Prekės skelbimą, prisiima visą riziką bei atsakomybę dėl Prekės atitikimo visiems šiame punkte nustatytiems reikalavimams Prekei.

3.2. Prekės skelbimas gali būti įkeliamas tik atitikus visus 3.1. p. nustatytus reikalavimus Prekei. Naudotojui supildžius Prekės laukus Prekės skelbimo įkėlimo lange, Naudotojas galės sukurti Prekės skelbimą, kurį peržiūrės Sportmine bei patikrins ar Prekė atitinka Prekės skelbimui taikomus reikalavimus. Sportmine patvirtinus Prekės skelbimo tinkamumą (t.y. Sportmine patikrins ar supildyti visi reikiami laukai, ar teisingai priskirta Prekės kategorija, ar Prekės aprašymas yra tinkamas bei atitinka Prekės nuotrauką ir atvirkščiai), Prekės skelbimas bus įkeltas į Prekių katalogą Svetainėje bei bus matomas kitiems Naudotojams ir/ar Svetainės lankytojams.

3.3. Nuo to momento, kai Prekės skelbimas yra patalpinamas Svetainės Prekių kataloge bei yra matomas kitiems Svetainės Naudotojams/Svetainės lankytojams yra laikoma, jog toks Prekės skelbimas yra Pardavėjo pasiūlymas parduoti įkeltą Prekę skelbime nurodytomis sąlygomis, o Pirkėjas turi teisę tokį Pardavėjo siūlymą priimti. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu keisti įkeltą Prekės skelbimą arba jį panaikinti su sąlyga, jog joks Pirkėjas nėra išreiškęs noro pirkti Prekę bei užmezgęs kontaktą dėl Prekės pirkimo.

3.4. Sportmine turi teisę tiek savo iniciatyva, tiek gavusi skundą iš kitų Svetainės Naudotojų/Svetainės lankytojų ar kompetentingų institucijų, nedelsiant be išankstinio įspėjimo pašalinti Prekę, skelbimą, atsiliepimą ar kito pobūdžio informaciją, jei tokia Prekė, skelbimas, atsiliepimas ar kitokio pobūdžio informacija Svetainėje prieštarauja Tvarkos reikalavimams, teisės aktų reikalavimams, prieštarauja teisėtumo principui, neatitinka etikos, moralės normos bei viešajai tvarkai, taip pat jei Prekės skelbimas yra įkeltas Prekės Pardavėjui vykdant profesinę komercinę veiklą.

3.5. Prekės pirkimas inicijuojamas paspaudžiant ant Prekės skelbimo bei išreiškus tiesioginio susirašinėjimo būdu su Pardavėjo savo norą įsigyti Prekę. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria dėl Prekės pirkimo bei pirkimo sąlygų (įskaitant atsiskaitymo sąlygos, pristatymo/siuntimo sąlygos ir kt.) susirašant tiesiogiai per Svetainėje esančią žinučių sistemą. Pirkėjui ir Pardavėjui susitarus dėl pirkimo-pardavimo sąlygų laikoma, kad tarp šalių yra sudarytas susitarimas pagal kurį Pardavėjas įsipareigoja parduoti bei perduoti Prekę, o Pirkėjas nusipirkti Prekę šalių sutartomis sąlygomis bei vadovaujantis Tvarka. Vartotojų teisės, įtvirtintos Europos vartotojų apsaugos teisės aktuose, šiam susitarimui nėra taikomos. Visa rizika atliekant Prekės pirkimui-pardavimui atitenka pačiam Naudotojui bei Sportmine neprisiima jokios rizikos.

4. ATSISKAITYMAS UŽ PREKES BEI PREKIŲ SIUNTIMAS

4.1. Atsiskaitymas bei mokėjimai už norimą įsigyti Prekę vykdomas pagal Pirkėjo bei Pardavėjo tiesiogiai sutartą būdą, formą, terminą ir pnš. Šiame procese Sportmine nedalyvauja, neprisiima jokios rizikos dėl atsiskaitymo bei mokėjimų, neteikia šalims tarpininkavimo paslaugų bei tai yra išimtinai Pirkėjo bei Pardavėjo susitarimas.

4.2. Prekės siuntimas, pristatymas, atsiėmimas vykdomas pagal Pirkėjo bei Pardavėjo tiesiogiai sutartą būdą, formą, terminą ir pnš. Šiame procese Sportmine nedalyvauja, neprisiima jokios rizikos dėl Prekės siuntimo, pristatymo, atsiėmimo, neteikia šalims tarpininkavimo, transportavimo paslaugų bei tai yra išimtinai Pirkėjo bei Pardavėjo susitarimas.

5. NAUDOTOJO PAREIGOS

5.1. Svetainės Naudotojas įsipareigoja:

5.1.1. Laikytis Tvarkos, Privatumo politikos, Slapukų politikos, teisės aktų reikalavimų bei Sportmine pagrįstų nurodymų bei neatlikti jokių veiksmų, kurie pažeistų ir/ar galėtų pažeisti šiuos reikalavimus;

5.1.2. Teikti tik teisingą informaciją apie savo asmenį, Prekę, Prekės kainą ir/ar bet kurią informaciją Svetainėje;

5.1.3. Nesiimti jokių veiksmų, kurie yra neteisėti, nesąžiningi, prieštarauja gerai moralei bei kurie gali pažeisti kitų asmenų teises bei interesus.

5.1.4. Neskleisti klaidinančios informacijos bei duomenų;

5.1.5. Nekopijuoti kitų Svetainės Naudotojų ar Sportmine skleidžiamo turinio bei informacijos;

5.1.6. Neįkėlinėti Prekių, kurių pardavinėjimas ir/ar disponavimas yra ribojamas ar draudžiamas, skelbimų Svetainėje bei neskatinti tokių Prekių įsigijimo;

5.1.7. Nesiūlyti, nereklamuoti bei nesidalinti jokio pobūdžio informacijos, kuria būtų nukreipiama arba kuriose būtų pateikiamos nuorodas į kitus tinklalapius ir svetaines ar subjektus, kurie teikia analogiško ar panašaus pobūdžio paslaugas kaip ir Svetainė arba kurių skleidžiamas turinys bei teikiamos paslaugos yra neteisėti, prieštaraujantys viešajai tvarkai ir/ar moralei;

5.1.8. Nenaudoti, neįkėlinėti, neskelbti nuotraukų, kurių intelektinės nuosavybės teisės nepriklauso pačiam Naudotojui, nuotraukų, kuriose yra nuorodų į kitus tinklalapius bei nuotraukų, kuriose matomas pats Naudotojas arba kiti asmenys, išskyrus jei iš tokių asmenų yra gautas išankstinis rašytinis pritarimas tokiam nuotraukų skelbimui;

5.1.9. Neskelbti bei nenaudoti jokio pobūdžio informacijos, duomenų ar kitokio turinio, kuriuo būtų pažeistos kitų trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teisės;

5.1.10. Nenaudoti, neįkėlinėti, neskelbti nuotraukų, kurios prieštarauja viešajai tvarkai bei moralės normoms, įskaitant bet neapsiribojant erotinio, pornografinio, smurtinio ar kito panašaus pobūdžio nuotraukas;

5.1.11. Naudotojas yra visiškai atsakingas už savo atliekamus veiksmus Svetainėje bei savo Paskyroje, privalo saugoti savo prisijungimo duomenis nuo trečiųjų šalių bei nedelsiant informuoti Sportmine jei Naudotojas mato grėsmę, jog duomenys yra prarasti ar prieigą prie jų galimai gavo trečioji šalis be suteikto leidimo.

5.1.12. Neskelbti jokios informacijos, duomenų ar turinio, kuriuo būtų palaikomas ar bet kokiu būdu skatinamas terorizmas, rasizmas, revizionizmas, ksenofobija, homofobija, seksizmas, neapykantos kalba, diskriminacija, prekyba žmonėmis, organizuotas nusikalstamumas, nelegalios organizacijos, savęs žalojimas, savižudybės, kankinimai, žiaurus elgesys su gyvūnais, atsiprašymas už karo nusikaltimus, seksualinis vaikų ir/ar  suaugusiųjų išnaudojimas, kultai ir pnš.;

5.1.13. Naudoti tinkamą programinę ir/ar kompiuterinę įranga, programas ir/ar sistemas, kurios neturi virusų ir/ar bet kaip kitaip negali pakenkti Svetainės tinkamam veikimui, nesukels trukdžių kitiems Naudotojams ar Svetainės lankytojams trukdžių naudotis Svetaine bei nesukels kitų Naudotojų kompiuterinei programinei įrangai žalos, nuostolių ir/ar bet kokių trukdžių;

5.1.14. Naudotojas įsipareigoja savalaikiai atnaujinti ar patikslinti savo Svetainėje ir/ar Paskyroje talpinamą informaciją

5.1.15. Neviešinti, neperduoti trečiosioms šalims, nerinkti ir/ar neatlikinėti jokių veiksmų, kuriais būtų atskleista Svetainėje nurodoma informacija (įskaitant bet neapsiribojant duomenis apie kitus Naudotojus bei jų veiksmus Svetainėje) bei šios informacijos nekopijuoti, neadaptuoti ir/ar neatlikti jokių veiksmų su Svetainėje talpinama informacija ir/ar Svetaine, negavus išankstinio Sportmine pritarimo.

6. ŽINUTĖS TARP NAUDOTOJŲ

6.1. Svetainėje Naudotojams yra sudaryta galimybė bendrauti tiesiogiai tarpusavyje naudojant žinučių sistemą. Tiesioginių žinučių pagalba Naudotojai tarpusavyje susitaria dėl Prekių kainos, apmokėjimo bei siuntimo/atsiėmimo sąlygų ir kt.

6.2. Siunčiant žinutes Naudotojams draudžiama žinutėse skleisti reklaminio pobūdžio informacijos, skleisti teisės aktų reikalavimams prieštaraujančią informaciją, skleisti informaciją, nurodytą 5.1.9-5.1.12 p., draudžiama žinutėmis skleisti virusus ir/ar kitokio pobūdžio kenksmingą informaciją, galinčią sukelti žalą/nuostolius, draudžiama skleisti informaciją, kuri galėtų įžeisti kitą Naudotoją bei turinčią šmeižto, priekabiavimo, diskriminacijos, seksizmo ar panašų pobūdį ir/ar kitokio pobūdžio informaciją, kuri galėtų pažeisti kito Naudotojo interesus bei prieštarautų Tvarkai. Šie reikalavimai taikomi ir atsiliepimams, nurodytiems Tvarkos VII skyriuje.

6.3. Siekiant užtikrinti, jog Naudotojai nepažeistų aukščiau nurodytų reikalavimų, Sportmine, nustačiusi tokius pažeidimus, turi teisę užblokuoti atitinkamo Naudotojo Paskyrą ir/ar laikinai ją apriboti ir/ar pašalinti ar paslėpti atitinkamą Naudotojo žinutę, kuri prieštarautų Tvarkos reikalavimams, taip pat pateikti Naudotojui įspėjimą dėl netinkamo Tvarko laikymosi ir/ar imtis kitų teisėtų priemonių, kad užtikrinti Tvarkos laikymąsi. Sportmine turi teisę imtis šiame punkte nurodytų veiksmų ir netinkamų atsiliepimų, aprašytų Tvarkos VII skyriuje. 

7. NAUDOTOJŲ ATSILIEPIMAI BEI ĮVERTINIMAI

7.1. Pirkėjui ir Pardavėjui įgyvendinus Prekės Sandorį, kiekvienas iš Naudotojų turi teisę palikti atsiliepimą apie kitą Naudotoją bei atitinkamai įvertinti savo patirtį įgyvendinant Prekės Sandorį. Šalys taip pat gali palikti Naudotojo įvertinimą penkiabalėje sistemoje, paspaudžiant atitinkamą įvertinimo ikoną prie Naudotojo profilio.

7.2. Naudotojų paliekami atsiliepimai apie kitus Naudotojus turi būti realūs, teisingi, sąžiningi bei atitinkantys tuos pačius reikalavimus, kurie taikomi žinutėms, kaip aprašyta Tvarkos VI skyriuje. Naudotojai turi teisę pateikti pranešimus Sportmine jei nustato, jog atitinkamas atsiliepimas neatitinka Tvarkos reikalavimų, o Sportmine imsi atitinkamų veiksmų, nustatytų Tvarkos 6.3 p. bei pagal teisės aktų reikalavimus.

8. ATSAKOMYBĖ

8.1. Naudotojams tenka visiška atsakomybė už visą bet kokią jų pateiktą informaciją, duomenis, pranešimus, žinutes ir kt. Svetainėje, įskaitant bet neapsiribojant informacija, aprašymus, nuotraukas, duomenis apie Prekę, Prekės skelbimą, taip pat prisiima visišką atsakomybę už Prekės skelbimo įkėlimą ir su tuo susijusius veiksmus. Naudotojai prisiima visišką atsakomybę už bet kokius jų pateiktus pranešimus, pareiškimus, žinutes, atsiliepimus ir kt. kitiems Naudotojams, Pirkėjams ar Pardavėjams. Naudotojams tenka visiška atsakomybę už sudaromus Sandorius ir/ar jų įgyvendinimą ar neįgyvendinimą. Naudotojai prisiima visišką atsakomybę dėl galimų kilti ginčų su kitais Naudotojais, Pirkėjais ar Pardavėjais. Sportmine neprisiima jokios atsakomybės dėl Naudotojų pateiktos informacijos, duomenų, pareiškimų, atsiliepimų, žinučių, įkeltų Prekių, Prekių skelbimų, Prekių nuotraukų, aprašymų bei Naudotojų sudaromų Sandorių, įskaitant bet neapsiribojant Sportmine neprisiima jokios atsakomybės dėl Prekių aprašymų, nuotraukų, bet kokios kitos Naudotojų Svetainėje pateikiamos informacijos, duomenų, turinio tikslų, teisingumo, Sportmine netikrina Naudotojų įkeliamų Prekių, Prekių skelbimų, Prekių nuotraukų, Prekių nuotraukų ir/ar bet kokios kitokios Naudotojų nurodomos informacijos teisingumo bei tikslumo, tai yra visiška Naudotojų atsakomybė bei Sportmine jokiais atvejais nebus laikoma atsakinga už tai. Naudotojams, Svetainės lankytojams ir/ar trečiosioms šalims pranešus Sportmine apie Svetainėje Naudotojo pateiktą netinkamo turinio informaciją, Prekę, Prekės skelbimą, nuotraukas, aprašymus, atsiliepimus, žinutes ir pnš., Sportmine turi teisę pašalinti tokio pobūdžio turinį. Sportmine turi teisę imtis tokių veiksmų taipogi jei Svetainėje pastebimas akivaizdžiai netinkamo pobūdžio Naudotojo pateiktas turinys, informacija, duomenys ir pnš., kurie pažeidžia ir/ar gali pažeisti Tvarką bei teisės aktų reikalavimus.

8.2. Naudotojai visiškai atsako už šios Tvarkos laikymąsi bei už galimas pasekmes tuo atveju jei Naudotojas pažeis Tvarkoje ir/ar teisės aktuose nustatytus reikalavimus, įskaitant bet neapsiribojant intelektinės nuosavybės teisių pažeidimais.

8.3. Naudotojas pareiškia, jog supranta ir sutinka, kad privalės visiškai atlyginti visus Sportmine ir/ar trečiųjų šalių patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius Naudotojui nesilaikant Tvarkos bei teisės aktuose nustatytų taisyklių bei reikalavimų kiek tai yra leidžiama pagal teisės aktus. Naudotojas pareiškia, jog supranta ir sutinka, Sportmine jokiais atvejais nebus laikoma atsakinga už bet kokią žalą ar nuostolius, kuriuos patyrė ir/ar gali patirti Svetainės lankytojai, Naudotojai ir/ar trečiosios šalys. kuriuos patyrė Lankytojai, Naudotojai ir (arba) trečiosios šalys.

8.4. Apie bet kokius Svetainėje pastebėtus Tvarkos ir/ar teisės aktų reikalavimų pažeidimus arba galimus pažeidimus, Naudotojai ir/ar Svetainės lankytojai gali informuoti apie tai Sportmine el. paštu: info@sportmine.lt . Sportmine, gavusi tokio pobūdžio pranešimą turi teisę be išankstinio įspėjimo sustabdyti atitinkamo Naudotojo Paskyrą bei jo vykdomus Sandorius, o taip pat pašalinti Naudotojo pateiktą Svetainėje informaciją, duomenis, turinį ir pnš., kurie pažeidžia Tvarkos ir/ar teisės aktų reikalavimus.

8.5. Naudotojai prisiima visišką atsakomybę jei dėl jų vykdomos veiklos Svetainėje, jiems atsiranda mokestiniai įsipareigojimai, duomenų teikimo, ataskaitų teikimo ir/ar bet kokie kiti įsipareigojimai ar prievolės. Sportmine neprisiima jokios atsakomybės už tokias Naudotojams atsiradusias prievoles ir įsipareigojimus.

8.6. Naudotojams rekomenduojama imtis visų įmanomų tinkamų priemonių tam, kad būtų apsaugoti jų teikiami duomenys ir/ar programinei įranga nuo bet kokių galimų kibernetinių atakų ir/ar užsikrėtimo virusais.

9. SPORTMINE TEISĖS

9.1. Sportmine turi teisę bet kada atlikti Svetainės išdėstymo pakeitimus, įskaitant reklamų vietas, kategorijų juostą, meniu ir/ar atlikti kitokius Svetainės struktūrinius pakeitimus, nekeičiant Naudotojų įkeltos Svetainėje informacijos, duomenų ar kitokio turinio.

9.2. Sportmine turi teisę bet kada skelbti Svetainėje informacinius pranešimus, vykdyti apklausas, skelbti Svetainės naujienas, įkelti reklamas, teikti pasiūlymus, vykdyti įvairius konkursu, akcijas bei žaidimus.

9.3. Sportmine turi teisę bet kada nutraukti, sustabdyti ir/ar perduoti Svetainės veikimą ar jos valdymą kitoms trečiosioms šalims, apie tai iš anksto informavusi Svetainės Naudotojus prieš 30 kalendorinių dienų.

10. PASKYRŲ APRIBOJIMAS IR BLOKAVIMAS

10.1. Sportmine turi teisę Tvarkoje nustatyti atvejais apriboti Naudotojo Paskyrą bei laikinai ar visiškai užblokuoti Paskyrą. Tuo atveju jei Naudotojo Paskyra yra apribojama, Naudotojas galės tik ribotai naudotis Svetainės funkcijos, Naudotojas negalės naudotis tokiomis funkcijomis kaip galimybe įkelti Prekės skelbimą, siųsti žinutes, palikti atsiliepimus bei sudaryti Sandorius. Tuo atveju jei Naudotojo Paskyra yra laikinai ar visiškai užblokuojama, Naudotojas negalės iš viso naudotis Svetaine, išskyrus nebaigtų Sandorių užbaigimą. Paskyros užblokavimas taip pat reiškia, jog Sportmine turi teisę neleisti Naudotojui, kurio Paskyra buvo užblokuota, užregistruoti naują Paskyrą.

10.2. Sportmine pasirenka kokią priemonę taikyti iš 10.1. p. nurodytų priklausomai nuo Naudotojo atlikto pažeidimo sunkumo ir/ar pažeidimų pasikartojimo.

10.3. Sportmine turi teisę nedelsiant be išankstinio pranešimo užblokuoti Naudotojo Paskyrą, jei nustatoma, kad: 1) Naudotojas Svetainėje patalpino turinį, kuris grubiai pažeidžia viešosios tvarkos bei moralės normas, skatina neapykantą, kuriuo pritariama ir/ar kurstoma nusikalstamai veiklai, rasizmui, vaikų pornografijai, terorizmui, genocidui ir pnš.; 2) Naudotojas vykdo sukčiavimą arba pagrįstų įtarimų arba įrodymų, jog Naudotojo veikla Svetainėje yra susijusi su sukčiavimu bei gali sukelti žalos Svetainei, Sportmine ir/ar kitiems Naudotojams; 3) Naudotojas pasisavina kito asmens tapatybę; 4) Naudotojas atlieka pasikartojančius Tvarkos ir/ar kitų Sportmine taisyklių pažeidimų; 5) teisės aktų reikalavimų ir/ar kompetentingų institucijų imperatyvių reikalavimų neatidėliotinas įgyvendinimas, kai tokį įpareigojimą būtina nedelsiant įgyvendinti bei dėl uždelsimo Sportmine ar su juo susiję asmenys galėtų patirti nuostolius; 6) dėl Naudotojo veiklos Svetainėje kyla grėsmė Sportmine IT sistemos/infrastruktūros saugumui.

10.4. Kitais nei Tvarkos 10.3. p. nustatytais atvejais, Sportmine iš anksto raštu praneš Paskyros Naudotojui apie tai, jog Naudotojo Paskyra bus apribota ar laikinai arba visiškai užblokuota. Pranešime bus nurodytas protingas įspėjimo terminas bei pranešime bus nurodytos Paskyros apribojimo arba užblokavimo priežastys.

10.5. Sportmien priėmus šiame skyriuje nurodytus sprendimus, Naudotojas turi teisę pateikti skundą dėl Sportmine priimto sprendimo el. paštu: info@sportmine.lt 

11. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

11.1. Sportmine Privatumo politikoje aprašomi Naudotojų asmens duomenys bei tikslais, kuriais vadovaujantis Sportmine juos tvarkos bei saugo. Privatumo politika skelbiama adresu: https://sportmine.lt/privatumo-politika .

11.2. Tuo atveju jei Naudotojo asmens duomenys pasikeičia, Naudotojas privalo nedelsiant pranešti Sportmine apie tokių duomenų pasikeitimą. 

12. GINČŲ NAGRINĖJIMAS 

12.1. Šiai Tvarkai taikoma Lietuvos nacionalinė teisė bei Naudotojai turit teisę pateikti ieškinį Vilniaus mieste esantiems teismams teisės aktuose nustatyta tvarka.

12.2. Prieš kreipiantis į teismą, Naudotojai raginami pirmiausia kreiptis į Sportmine siekiant taikaus ginčo išsprendimo. Pirmiausia patartina Naudotojui pateikti rašytinę pretenziją Sportmine el. paštu info@sportmine.lt bei šalys sieks draugiško bei taikaus ginčo išsprendimo. 

12.3. Sportmine išimtinai priklauso visos teisės į Svetainę, įskaitant bet neapsiribojant intelektinės nuosavybės teisės į Svetainę, Svetainės veikimo sistemą, algoritmus, Svetainės išdėstymu, dizainu, naudojamą programinę įrangą, Svetainėje naudojamus prekės ženklus ir domenų vardus. 

12.4. Naudotojas patvirtina, jog supranta ir sutinka, kad Naudotojas neatlygintinai suteikia Sportmine neišimtinę licenciją į Naudotojo Svetainėje patalpintas nuotraukas, informaciją ir/ar duomenis, kuriuos Sportmine turi teisę skelbti, naudoti, atgaminti, pritaikyti, rodyti visame pasaulyje, įskaitant žiniasklaidoje, televizijoje, socialiniuose tinkluose, taip pat naudoti šį Naudotojo turinį Sportmine komerciniais, rinkodariniais bei vidaus tikslais, kuriems Naudotojas neprieštarauja.

12.5. Naudotojas patvirtina, jog yra pilnai atsakingas už savo Svetainėje patalpinamą informaciją, duomenis, nuotraukas bei patvirtina, jog šis paskelbtas turinys Svetainėje priklauso Naudotojui.

12.6. Naudotojas turi teisę bet kada nutraukti santykius su Sportmine panaikindamas savo Paskyrą arba informuodamas apie Sportmine el. paštu info@sportmine.lt . Nutraukimas įsigalioja iš karto. Vis dėlto, Naudotojas privalės vykdyto savo įsipareigojimus pagal sudarytus Sandorius, kurie buvo sudaryti iki santykių su Sportmine nutraukimo. Santykių su Sportmine nutraukimas nepanaikina Naudotojo atsakomybės pagal iki to sudarytus Sandorius su kitais Naudotojais.

12.7. Naudotojas gali bet kuriuo metu nutraukti santykius su Sportmine ir tai įsigalioja nedelsiant; tačiau Naudotojas ir toliau turės vykdyti visus savo įsipareigojimus, atsiradusius dėl Sandorių, kuriuos Naudotojas sudarė prieš nutraukdamas santykius su Sportmine. Naudotojas gali nutraukti santykius su Sportmine panaikindamas savo paskyrą arba išsiųsdamas el. laišką. 

12.8. Ši Tvarka nesukuria franšizės santykių, partnerystės santykių tarp Sportmine ir Naudotojo, taip pat nesukuria jokių darbo teisinių santykių bei santykių tarp prekybos agento ir pastarojo kliento.

12.9. Sportmine turi teisę perduoti ir/ar perleisti visas teises ir pareigas pagal šią Tvarką kitai trečiajai šaliai.

12.10. Visi pranešimai ir bet kokia informacija tarp Naudotojo ir Sportmine bus siunčiama Naudotojo nurodytu registravimo metu el. pašto adresu.

12.11. Tuo atveju jei dėl teisės aktų reikalavimų ar kompetentingų institucijų sprendimo tam tikra ar tam tikros šios Tvarkos sąlygos pripažįstamos negaliojančiomis, tai nedaro visos Tvarkos negaliojančios. Visos kitos Tvarkos sąlygos lieka galioti.